29 thg 1, 2013

Phần mềm dành cho sách mầm non

Phần mềm dành cho sách mầm non

Robot Teacher giúp trẻ có thể tự học thông qua phương pháp “Chơi mà học”, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn của trẻ. Robot Teacher hỗ trợ cha mẹ, giáo viên dạy trẻ học tập đúng phương pháp giáo dục, tạo nền tảng học tập vững chắc cho trẻ ở các bậc học tiếp theo. Bấm vào các link dưới đây để download phần mềm sách mầm non về cho Robot của bạn.

Bộ sách giáo khoa cho mầm non bao gồm:- Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 3-4 tuổi
- Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 4-5 tuổi
- Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 5-6 tuổi, quyển 1
- Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 5-6 tuổi, quyển 2
- Bé làm quen với Toán qua hình vẽ 3-4 tuổi
- Bé làm quen với Toán qua hình vẽ 4-5 tuổi
- Bé làm quen với Toán qua các con số, 5-6 tuổi
- Bé làm quen với việc học đọc, học viết
- Vở ô li có mẫu chữ, quyển 1
- Vở ô li có mẫu chữ, quyển 2

Ngoài ra còn có bộ sách tham khảo rất thú vị:
- Con học giỏi Tiếng Việt, quyển 1
- Con học giỏi Tiếng Việt, quyển 2

Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 3-4 tuổi
Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 4-5 tuổi
Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 5-6 tuổi, quyển 1
Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 5-6 tuổi, quyển 2
Bé làm quen với Toán qua hình vẽ 3-4 tuổi
Bé làm quen với Toán qua hình vẽ 4-5 tuổi
Bé làm quen với Toán qua các con số, 5-6 tuổi
Bé làm quen với việc học đọc, học viết
Vở ô li có mẫu chữ quyển 1 Vở ô li có mẫu chữ quyển 2
Vở ô li có mẫu chữ, quyển 1
DOWNLOAD
Vở ô li có mẫu chữ, quyển 2
DOWNLOAD
Sách tham khảo dành cho mầm non: 
Sách con học giỏi Tiếng Việt, quyển 1 Sách con học giỏi Tiếng Việt, quyển 2
Sách con học giỏi Tiếng Việt, quyển 1
DOWNLOAD
Sách con học giỏi Tiếng Việt, quyển 2
DOWNLOAD

0 nhận xét: