29 thg 1, 2013

Sách cho bậc học Mầm Non


Để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, kỹ năng một cách hiệu quả, chúng tôi đã xây dựng bộ sách dành cho bậc Mầm Non sử dụng cùng Robot Teacher. Robot Teacher giúp trẻ có thể tự học thông qua phương pháp “Chơi mà học”, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn của trẻ. Robot Teacher hỗ trợ cha mẹ, giáo viên dạy trẻ học tập đúng phương pháp giáo dục, tạo nền tảng học tập vững chắc cho trẻ ở các bậc học tiếp theo.

Bộ sách giáo khoa cho mầm non bao gồm:

- Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 3-4 tuổi
- Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 4-5 tuổi
- Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 5-6 tuổi, quyển 1
- Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 5-6 tuổi, quyển 2
- Bé làm quen với Toán qua hình vẽ 3-4 tuổi
- Bé làm quen với Toán qua hình vẽ 4-5 tuổi
- Bé làm quen với Toán qua các con số, 5-6 tuổi
- Bé làm quen với việc học đọc, học viết
- Vở ô li có mẫu chữ, quyển 1
- Vở ô li có mẫu chữ, quyển 2

Ngoài ra còn có bộ sách tham khảo rất thú vị:
- Con học giỏi Tiếng Việt, quyển 1
- Con học giỏi Tiếng Việt, quyển 2

Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 3-4 tuổi

Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 4-5 tuổi

Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 5-6 tuổi, quyển 1

Bé nhận biết và làm quen với chữ cái 5-6 tuổi, quyển 2

Bé làm quen với Toán qua hình vẽ 3-4 tuổi

Bé làm quen với Toán qua hình vẽ 4-5 tuổi

Bé làm quen với Toán qua các con số, 5-6 tuổi

Bé làm quen với việc học đọc, học viết

Vở Ô li có mẫu chữ dành  cho bé:
Vở ô li có mẫu chữ quyển 1 Vở ô li có mẫu chữ quyển 2
Vở ô li có mẫu chữ, quyển 1 Vở ô li có mẫu chữ, quyển 2
Sách tham khảo dành cho mầm non: 
Sách con học giỏi Tiếng Việt, quyển 1 Sách con học giỏi Tiếng Việt, quyển 2
Sách con học giỏi Tiếng Việt, quyển 1 Sách con học giỏi Tiếng Việt, quyển 2

0 nhận xét: