29 thg 1, 2013

Sách Tiếng Anh dành cho Tiểu học và Trung học

Tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học và trung học giúp các em học sinh làm quen với hệ thống ngữ âm, trọng âm, ngữ điệu, nhịp điệu tiếng Anh cũng như hệ thống từ vựng gần gũi với đời sống và sinh hoạt hằng ngày của các em.

1. Sách dùng trên lớp

Sách Tiếng Anh luyện chuẩn A1

Sách luyện âm Phonics 1 Sách luyện âm Phonics 1
Sách luyện âm Phonics 1 Sách luyện âm Phonics 2 Sách Tiếng Anh luyện
chuẩn A1 cho lớp 3,4,5

Tiếng Anh cho học sinh lớp 1:

Tiếng Anh cho học sinh lớp 1,  ABC English 1 Tiếng Anh cho học sinh lớp 1,  first friends 1
 ABC English 1 First Friends 1

Tiếng Anh cho học sinh lớp 2:

Tiếng Anh cho học sinh lớp 2, ABC English 2 Tiếng Anh cho học sinh lớp 1,  first friends 1
 ABC English2 First Friends2

Tiếng Anh cho học sinh lớp 3:

  

  
 

Bộ sách Tiếng Anh Let's Learn English dành cho học sinh lớp 3, 4, 5:

Tiếng Anh cho học sinh lớp 3, Let's Learn English 1 Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, Let's Learn English 2 Tiếng Anh cho học sinh lớp 5, Let's Learn English 3
Let's Learn English 1
(Học sinh lớp 3)
Let's Learn English 2
(Học sinh lớp 4)
Let's Learn English 3
(Học sinh lớp 5)

Bộ sách Tiếng Anh 3, 4, 5 dành cho học sinh lớp 3, 4, 5:

Sách giáo khoa tiếng Anh 3 - quyển 1 Sách giáo khoa tiếng Anh 3 - Quyển 2
Tiếng Anh 3, Quyển 1 Tiếng Anh 3, Quyển 2

Quyển 1 Quyển 2

Sách giáo khoa tiếng Anh 4 - quyển 1 Sách giáo khoa tiếng Anh 4 - Quyển 2
Tiếng Anh 4, Quyển 1 Tiếng Anh 4, Quyển 2
Sách giáo khoa tiếng Anh 5 - quyển 1 Sách giáo khoa tiếng Anh 5 - Quyển 2
Tiếng Anh 5, Quyển 1 Tiếng Anh 5, Quyển 2

Sách Family and Friends dành cho lớp 3,4,5:

Family and Friends 3 Family and Friends 4 Family and Friends 5
Family and Friends 3 Family and Friends 4 Family and Friends 5

Tranh tương tác tiếng Anh 4:

Bộ tranh tương tác tiếng Anh lớp 4
Dạy và học Tiếng Anh hiệu quả, sinh động với bộ tranh tương tác

0 nhận xét: