29 thg 1, 2013

Sách Tiếng Anh dùng trong phòng luyện


Sách Tiếng Anh dùng trong phòng luyện bao gồm các sách như luyện âm phonics, sách luyện chuẩn dành cho tiểu học và trung học, sổ tay tiếng Anh, bảng động từ bất quy tắc,... giúp các em học sinh làm quen với hệ thống ngữ âm, trọng âm, ngữ điệu, nhịp điệu tiếng Anh cũng như hệ thống từ vựng gần gũi với đời sống và sinh hoạt hằng ngày của các em. 

Sách luyện âm Phonics

Sách luyện âm Phonics 1 Sách luyện âm Phonics 1


Sách luyện Tiếng Anh chuẩn A1 cho học sinh lớp 3,4,5 (dự bị vào cấp 2):

Sách luyện Tiếng Anh chuẩn A2 cho học sinh lớp 6, 7, 8, 9:

Sổ tay Tiếng Anh A1 cho lớp 3,4,5:

 

Bảng động từ bất quy tắc:
0 nhận xét: