Robot Teacher

Sản phẩm hữu ích, hiệu quả cho việc học và dạy tiếng anh.

Home Teacher

Sản phẩm lần đầu tiên được sản xuất trên thế giới.

IOP.T

Integration of Powerful Technology.

Công nghệ trợ giảng IOP.T

Nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ....

Home Teacher

Giải pháp học ngoại ngữ tại Việt Nam trong thời gian ngắn nhất với hiệu quả tốt nhất.

2 thg 2, 2013

Robot Teacher học tiếng anh màu hồng


Robot Teacher học tiếng anh màu hồng là sản phẩm hữu ích cho việc học và dạy tiếng anh. Với tính năng chấm điểm tương tác ưu viêt. Robot Teacher thật sự là một người bạn không thể thiếu của những người yêu thích học ngoại ngữ.

1 thg 2, 2013

Robot Teacher học tiếng anh màu đen

Robot Teacher học tiếng anh màu đen là sản phẩm hữu ích cho việc học và dạy tiếng anh. Với tính năng chấm điểm tương tác ưu viêt. Robot Teacher thật sự là một người bạn không thể thiếu của những người yêu thích học ngoại ngữ.